Lidmaatschap

Aanmelden

Hartelijk dank voor uw interesse in de Boekelose T.C!
Wij spelen op onze 6 gravelbanen, gelegen rondom het mooie clubhuis. Het tennisseizoen duurt van 1 april t/m 1 oktober.
Om toegang tot het tennispark te verkrijgen stellen wij onder borg een toegangssleutel ter beschikking.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Prijzen per 1-1-2019

Contributie junioren 60,-
Contributie senioren 120,-
Contributie studenten (30% korting) 84,-
Competitiebijdrage senioren 15,-
Competitiebijdrage junioren 5,-
Inschrijfgeld (eenmalig) 10,-
  • Juniorleden zijn leden t/m 17 jaar (het lid wordt senior vanaf het jaar waarin men 18 wordt)
  • Seniorleden zijn leden vanaf 18 jaar (vanaf het kalenderjaar dat men 18 wordt)
  • Studenten zijn seniorleden t/m 26 jaar die studeren, zij dienen in het bezit te zijn van een geldige studentenkaart. Deze kaart moet jaarlijks aan de ledenadministratie worden doorgegeven.
  • Nieuwe leden ontvangen het eerste jaar een korting van € 50,- op het contributiegeld (bekend als Maak Kennis Met Tennis [MKMT] aanbod). Dit geldt alleen als het lid de afgelopen 3 seizoenen geen lid is geweest van de BTC. Ook is deze aanbieding niet geldig i.c.m. de korting van 50% die men krijgt bij inschrijving ná 1 juli.

Opzeggen

Opzeggingen van het lidmaatschap voor het volgende jaar moeten voor 31 december van het lopende jaar door de ledenadministratie ontvangen zijn.
Verzocht wordt de opzegging schriftelijk of per email aan te leveren bij de ledenadministratie.

Youp van Asperen
Boekelose Stoomblekerij 158
7548 EH  Boekelo
ledenadministratie@boekelosetennisclub.nl

Er zal altijd een bevestiging van de opzegging worden gestuurd. Opzeggingen zijn dan ook pas definitief wanneer de bevestiging hiervan kan worden overgelegd.
Voor opzeggingen na deze datum zullen kosten in rekening gebracht worden.
Lidmaatschappen niet opgezegd voor het einde van het jaar worden stilzwijgend met een jaar verlengd.