Lesreglement Zomertraining 2017

 

Lesreglement Zomertraining:

1. Aanmelding voor de zomertraining verloopt via het daarvoor bestemde formulier. Hiervoor is het noodzakelijk dat u lid bent/wordt van de Boekelose Tennisclub.

2. De deelnemers ontvangen in de week voorafgaand aan de eerste les per telefoon of e-mail informatie over de lesdag en lestijd. De lesdagen en lestijden zijn ook te vinden op de site van de Boekelose Tennisclub.

3. Na aanmelding en indeling is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd. Na ontvangst van de factuur dient het lesgeld binnen 14 dagen te worden voldaan.

4. Het is de tennistrainer toegestaan de groepsindeling (tussentijds) in overleg te veranderen.

5. Er worden 18 lessen van 50 minuten gegeven, van april t/m oktober (exclusief schoolvakanties en feestdagen), volgens een vooraf bepaald schema, welke ook te vinden is op de site.

6. De trainingen worden verzorgd op de buitenbanen van de Boekelose Tennisclub en vallen onder de verantwoordelijkheid van de trainer. De Boekelose Tennisclub stelt uitsluitend de benodigde banen ter beschikking.

7. Indien een les niet kan worden gevolgd, meld dit dan zo vroeg mogelijk bij de trainer.

8. Bij tijdige afmelding kan een gemiste les mogelijk worden ingehaald. Wanneer dit niet lukt, kan er geen vergoeding worden geclaimd.

9. Een deelnemer kan zonder toestemming van de trainer geen trainingen overdragen aan iemand anders. Na overleg wellicht wel.

10. Indien door weersomstandigheden een training vroegtijdig moet worden beëindigd, dan wordt deze als gegeven beschouwd. Indien door de weersomstandigheden geen training gegeven kan worden, dan wordt de les ingehaald (maximaal 2 trainingen). De trainer zal hierover tijdig informeren, bij voorkeur via een WhatsApp bericht ivm de snelheid van deze manier van communiceren naar een hele groep.

11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de trainer samen met het Bestuur van de Boekelose Tennisclub.