Automatische incasso

Wanneer u een machtiging tot automatisch incasso aan de BTC afgeeft worden de jaarlijkse contributie en alle overige van toepassing zijnde gelden zoals lesgelden en competitiebijdragen automatisch van uw bankrekening geincasseerd; u heeft er geen omkijken meer naar. Wanneer u dit doet wordt de administratieve afhandeling vereenvoudigd en scheelt dit tijd én geld.

De hiervoor benodigde machtiging kunt u hier vinden: machtiging tot automatische afschrijving.

Wij waarderen het zeer wanneer ook u deze machtiging afgeeft.