Tarieven

Prijzen per 1-1-2017:

Contributie junioren 60,-
Contributie senioren 120,-
Contributie studenten (30% korting) 84,-
Competitiebijdrage senioren 15,-
Competitiebijdrage junioren 0,-
Inschrijfgeld (eenmalig) 10,-
  • Juniorleden zijn leden t/m 17 jaar (het lid wordt senior vanaf het jaar waarin men 18 wordt)
  • Seniorleden zijn leden vanaf 18 jaar (vanaf het kalenderjaar dat men 18 wordt)
  • Studenten zijn seniorleden t/m 26 jaar die studeren, zij dienen in het bezit te zijn van een geldige studentenkaart. Deze kaart moet jaarlijks aan de ledenadministratrie worden doorgegeven.