Lidmaatschap

Aanmelden

Hartelijk dank voor uw interesse in de Boekelose T.C!

Wij spelen op onze 6 gravelbanen, gelegen rondom het mooie clubhuis. Het tennisseizoen duurt van 1 april t/m 1 oktober.

Om toegang tot het tennispark te verkrijgen stellen wij onder borg een toegangssleutel ter beschikking.

Wij maken onderscheid in junioren (t/m 17 jaar) en senioren (vanaf 18 jaar). Om als senior vanaf 18 t/m 26 jaar in aanmerking te komen voor een studentenlidmaatschap zijnde een reductie van 30%, moet elk verenigingsjaar een kopie van een geldige school/studentenpas bij de ledenadministratie worden aangeleverd.

Wilt u lid worden van de BTC dan kunt u het inschrijvingsformulier downloaden en inleveren bij de ledenadministratie. Aanmelden kan het hele jaar door, afmelden dient voor 31 december van het lopende verenigingsjaar te geschieden.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor junioren en hier voor het aanmeldingsformulier voor senioren.

Verder kennen we voor nieuwe jeugdleden een aantrekkelijk Maak Kennis Met Tennis pakket. Meer informatie is te vinden onder het tabblad "Lessen".

Wilt u het formulier met pasfoto inleveren bij de ledenadministratie?

Youp van Asperen
Boekelose Stoomblekerij 158
7548 EH  Boekelo
ledenadministratie@boekelosetennisclub.nl

Bij voorbaat dank.

Wij wensen u veel tennisplezier!

 

Opzeggen

Opzeggingen van het lidmaatschap voor het volgende jaar moeten voor 31 december van het lopende jaar door de ledenadministratie ontvangen zijn.

Verzocht wordt de opzegging schriftelijk of per email aan te leveren bij de ledenadministratie.

Youp van Asperen
Boekelose Stoomblekerij 158
7548 EH  Boekelo
ledenadministratie@boekelosetennisclub.nl

Er zal altijd een bevestiging van de opzegging worden gestuurd. Opzeggingen zijn dan ook pas definitief wanneer de bevestiging hiervan kan worden overgelegd.

Voor opzeggingen na deze datum zullen kosten in rekening gebracht worden.

Lidmaatschappen niet opgezegd voor het einde van het jaar worden stilzwijgend met een jaar verlengd.